Skoči na glavno vsebino

Podjetnost in podeželje

Podjetnost in podeželje

Nosilec: Zavod znanje Postojna
Partnerji: OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Pivka, Kreaktiva multimedijsko
ustvarjanje Doris Komen Horvat s.p., MCP Postojna
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 58.418,53 €
Znesek sofinanaciranja: 36.337,04 €

Operacija bo spodbujala razvoj kreativnih poslovnih idej, ki bodo inovativno
naravnane in bodo naslavljale okoljske in družbene izzive v okolju. S povezovanjem
različnih akterjev bomo v projektu pripravili inovativni model spodbujanja podjetnosti
mladih; osnovnošolcev in mlajših odraslih, do 29. leta starosti, ki so brezposelni.
Cilji operacije: Zagotavljati dolgoročno spodbudo pri krepitvi podjetniških kompetenc
pri vseh navedenih ciljnih skupinah in na ta način prispevati k rasti podjetniških
iniciativ na območju. S tem pa povečati tudi možnost za nastanek novih podjetij in
krepitev gospodarske vključenosti mladih.
Namen operacije:

 • spodbuditi razvoj kreativnih poslovnih idej, ki bodo inovativno naravnane in bodo
  naslavljale okoljske in družbene izzive v okolju,
 • vzpostaviti sistemski pristop k spodbujanju podjetnosti osnovnošolcev in mlajših
  odraslih, do 29. leta starosti, ki so brezposelni. Namen operacije je naučiti te ciljne
  skupine in tiste, ki jih k novemu znanju vodijo (učitelje in svetovalce v različnih
  organizacijah, ki sodelujejo v projektu) razvijati podjetniške ideje do mere, da lahko
  svoje ideje udejanjijo, jih predstavijo trgu oz. jih razvijejo do te mere, da lahko
  ustanovijo lastno podjetje in nadaljujejo samostojno podjetniško pot. Na ta način se
  na dolgi rok povečuje zaposlitvene možnosti mladih, poleg klasičnih zaposlitvenih
  poti,
  Rezultati operacije:
 • izdelan letak s predstavitvijo projekta in procesa spodbujanja podjetnosti učečih se
  (mladih in brezposelnih),
 • izvedba zaključnega regijskega dogodka z namenom predstavitve dodelanih
  prototipov in podjetniških iniciativ učečih se,
 • izdelani promocijski izdelki (USB, majice, zvezki, pisala …),
 • pripravljena (didaktična) gradiva in metode za spodbujanje podjetnosti učečih se,
 • izvedba usposabljanja s predstavitvijo poslovnih modelov, gradiv, pedagoških
  modelov,
 • izvedeno individualno in skupinsko mentoriranje učiteljev,
 • izvedena zasnova projektnih idej (npr. prek start-up vikendov, hackatonov itd.) in
  oblikovanje podjetniških skupin,
 • izvedene delavnice za pripravo celovitih poslovnih modelov,
 • izvedba regijskega tekmovanja za predstavitev oblikovanih podjetniških idej

https://www.inkubator-perspektiva.si/post/756382

https://www.inkubator-perspektiva.si/post/754178

https://www.inkubator-perspektiva.si/post/750955

https://www.inkubator-perspektiva.si/post/740307

https://www.inkubator-perspektiva.si/post/727810

Razvijanje podjetniških veščin pri podjetniškem krožku
Obisk družinskega podjetja s podjetniškim krožkom
Ustvarjanje z lego kompleti in 3D tiskalnikom
(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost