a

 

Uredi stran

Preview(opens in a new tab)Add titleDodatni in dopolnilni pouk, dodatna strokovna, individualna in skupinska pomoč

DODATNI POUK

Učencem z boljšim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk iz slovenskega in angleškega jezika, matematike, fizike, biologije, zgodovine ter kemije. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

Na razredni stopnji poteka dodatni in dopolnilni pouk na 14 dni izmenično.

Razpored dodatnega  pouka   v šolskem letu 2021/2022:

Učitelj
Razred
Urnik
Špela Korent 1.a četrtek, 7.30
 Kristina Vatovec 1.b torek, 7.30
 Lucija Škvarča 2.a četrtek, 7.30

Slavka Glažar

Erika Jug

3.a

 3.b

sreda, 7.30

petek, 7.30

 Mateja Penko 4.a petek, 7.30
 Marinka Česnik/Anja Kaluža 4.b ponedeljek, 7.30
 Nadja Černetič 5.a ponedeljek, 12.50
 Petra Bergoč 5.b ponedeljek, 7.30
Melita Petkovšek 1.-2. Šmihel petek, 11.50
Tjaša Gnezda 3,.4. Šmihel torek, 12.50
 Anja Kotar KEM 8.-9. 7.30 – 8.15
Petra Marc

FIZ 9

FIZ 8

sreda, 12.50

četrtek, 12.50

 Vida Smerdel

MAT 6

četrtek, 12.50
 Irena Tot SLJ 6.-9. ponedeljek, 7.30
 Nada Bubnič BIO /NAR sreda, petek, 7.30
 Kim Valentinčič TJA sreda, 7.30

DOPOLNILNI POUK

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja ali so dalj časa odsotni, je namenjen dopolnilni pouk. Obiskovanje dopolnilnega pouka predlaga učitelj in je v dogovoru s starši obvezno. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

Na razredni stopnji se dopolnilni n dodatni pouk izvajata izmenično na 14 dni.

Razpored dopolnilnega pouka v šolskem letu 2021/2022:

Učitelj Razred
Urnik
 Špela Korent 1.a četrtek, 7.30
 Kristina Vatovec 1.b torek, 7.30
 Sabina Kernel 2.b torek, 7.30

Slavka Glažar

 Erika Jug

3.a

3.b

sreda, 7.30

petek, 7.30

 Mateja Penko 4.a petek, 7.30
Marinka Česnik 4.b ponedeljek, 11.50
 Petra Bergoč 5.a ponedeljek, 7.30
Nadja Černetič 5.b ponedeljek, 12.50
       Melita Petkovšek  1./2.Šmihel petek, 11.50
 Tjaša Gnezda 3./4. Šmihel torek, 12.50
Anja Kotar

KEM 8.

KEM 9.

ponedeljek, 13.30

četrtek, 12.50

 Patricija Krebelj SLJ 6 četrtek, 12.50
 Kim Valentinčič

TJA 6

torek, 7.30
 Ida Femc

 MAT 7

 

MAT 9

ponedeljek, 12.50

sreda, 12.50

Vida Smerdel MAT 6 sreda, 7.30
Petra Marc

FIZ 9

FIZ 9

MAT 8

ponedeljek, 7.30

torek, 12.50

četrtek, 12.50

DODATNA STROKOVNA, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Šolska zakonodaja nam daje možnost, da posvetimo več skrbi učencem z učnimi težavami, posebej nadarjenim učencem in učencem s posebnimi potrebami. Učna pomoč bo potekala po urniku v času pouka. Nudili pa jo bodo svetovalna delavka Lea Žeko Pašić, specialna pedagoginja Dragica Gerželj Marinšek, pedagoginja  Nina Ahčin, logopedinja Mirjam Košir (iz CKGS Portorož) specialna pedagoginja Barbara Božič in psihologinja Ana Sedmak (iz CIRIUS Vipava)  ter učitelji razredne in predmetne stopnje.

DELO Z NADARJENIMI

V skladu s “Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev in dela z njimi” izvajamo za te učence program, ki vključuje poleg notranje in fleksibilne diferenciacije še interesne dejavnosti, dodatni pouk, raziskovalne naloge in projekte, priprave na tekmovanja in dodatni obogatitveni program.

(Skupno 1.271 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost