Skoči na glavno vsebino

Predmetnik

1. do 4. razred

Predmet Razred
1. 2. 3.
4.
slovenščina 6 7 7 5
matematika 4 4 5 5
angleščina 2
likovna umetnost 2 2 2 2
glasbena umetnost 2 2 2 1,5
družba 2
spoznavanje okolja 3 3 3
naravoslovje in tehnika 3
šport 3 3 3 3
neobvezni izbirni predmet  2 1/2
oddelčna skupnost 0,5
interesne dejavnosti 2 2 2 2
dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5
kulturni dnevi 4 4 4 3
naravoslovni dnevi 3 3 3 3
tehniški dnevi 3 3 3 4
športni dnevi 5 5 5 5
število predmetov
6
6
6
8
tedensko ur pouka
20
21
22
24
tednov pouka
35
35
35
35

 

5. do 9. razred

Predmet Razred
5. 6.
7.
8.
9.
slovenščina 5 5 4 3,5 4,5
matematika 4 4 4 4 4
angleščina 3 4 4 3 3
likovna umetnost 2 1 1 1 1
glasbena umetnost 1,5 1 1 1 1
družba 3
geografija 1 2 1,5 2
zgodovina 1 2 2 2
državljanska vzg. in etika 1 1
fizika 2 2
kemija 2 2
biologija 1,5 2
naravoslovje 2 3
naravoslovje in tehnika 3
tehnika in tehnologija 2 1 1
gospodinjstvo 1 1,5
šport 3 3 2 2 2
oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
obvezni izbirni predmet 2/3 2/3 2/3
neobvezni izbirni predmet  1/2 1/2 1/2
dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1
interesne dejavnosti 2 2 2 2 2
kulturni dnevi 3 3 3 3 3
naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3
tehniški dnevi 4 4 4 4 4
športni dnevi 5 5 5 5 5
število predmetov
9
11 14
16
14
tedensko ur pouka
26
26
29,5
30
30
tednov pouka
35
35
35
35
32

 

Fleksibilni predmetnik

Fleksibilni predmetnik nam ponuja možnosti izvajanja pouka v obliki strnjenih ur in zmanjšanje števila predmetov v določenem obdobju.

(Skupno 1.913 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost