Skoči na glavno vsebino

Neobvezni izbirni predmeti

Tudi v naslednjem šolskem letu  se uporabljajo določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določajo izvajanje neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda.

Učenec lahko izbere eno ali dve uri izbirnih predmetov oziroma se za obiskovanje izbirnega predmeta sploh ne odloči. Če pa se zanj odloči, mora predmet v določenem šolskem letu obiskovati.
Izbirni predmeti so praviloma enourni, izjema je tuj jezik, ki se poučuje v obsegu 2 ur tedensko.

V 4., 5. in 6. razredu je predvideno izvajanje naslednjih neobveznih  izbirnih predmetov: drugi tuji jezik, umetnost, šport, računalništvo in tehnika.

V 7., 8. in 9. razredu se kot neobvezni izbirni predmet izvaja poučevanje drugega tujega jezika.

OBLIKOVANJE SKUPIN
Skupine učencev za NIP se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk NIP se bo izvajal v okviru razširjenega programa.  V nadaljevanju so kratki opisi neobveznih izbirnih predmetov, ki bi jih šola lahko izvajala glede ne kadrovske možnosti.

Izbirni postopek za 2. triado bo potekal preko spletne aplikacije eAsistent za starše in bo odprt od 19. do 26. aprila 2024. Za izvedbo izbirnega postopka mora imeti vsaj eden izmed staršev vsaj osnovni brezplačen paket eAsistent. Pred prijavo naj učenec temeljito razmisli, če in kateri predmet si res želi obiskovati.

Vsi predstavljeni izbirni predmeti se ne bodo mogli izvajati, saj nas omejuje število skupin, ki jih šola lahko glede na število učencev oblikuje, tako da se bodo izvajali tisti, za katere bodo učenci pokazali največ zanimanja.

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov

(Skupno 2.611 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost