Skoči na glavno vsebino

OBJEM

Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za razvijanje posameznikovih potencialov ter uspešno sodelovanje v družbi.

CILJ projekta OBJEM:

Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

PODROČJA PROJEKTA:

  1. dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjševanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje)
  2. slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, Rome, za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik)
  3. diagnostični instrumenti za prepoznavanje bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ
  4. posodobljena vloga šolske knjižnice

V projektnem timu na OŠ Pivka sodelujejo učitelji razrednega pouka, različnih predmetnih področij ter ravnateljica in šolska knjižničarka. Za prednostno področje smo izbrali dvig ravni bralne pismenosti in razvoj slovenščine.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

 

(Skupno 164 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost