Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Pivka sodeluje kot partnerska šola v projektu Erasmus+ Future classroom skills – eSafety&Netiquette. Projekt koordinira Karlsberg skola iz Švedske, iz Stockholma. Partnerski šoli sta še šola iz Velike Britanije in Grčije. Skozi aktivnosti v projektu želimo skupaj razmisliti, katera znanja o netiketi in e-varnosti bodo potrebne našim učencem v prihodnosti in katere veščine digitalnih orodij jih moramo že v začetnem obdobju izobraževanja naučiti, da bodo znali delovati v bodoči družbi. V okviru projekta želimo ustvariti učilnico prihodnosti, v kateri bodo izboljšali svoje znanje tako učitelji kot učenci vseh sodelujočih šol.

Dejavnosti projekta bodo usmerjene na razvijanje prihodnjih učnih spretnosti, kot so znanja o uporabi tabličnih računalnikov in mobilnih telefonov, da bi jih učitelji in učenci uporabljali pri učnih urah v razredu. Projekt je pomemben za razvoj današnjih generacij, saj se učenci srečujejo na spletu in se preko različnih iger, aktivnosti ter blogov povezujejo, vendar pa tukaj nanje prežijo tudi pasti. Danes nas internet zbližuje in povezuje, saj preko njega pridobimo veliko koristnih informacij, hitro se širijo novice, vendar pa se žal ustvarja tudi nasilje, grožnje, netiketa in različne situacije, na katere morajo biti mladi še posebej pozorni, ozaveščeni in jih morajo znati obvladovati.

V dveh letih bomo v projektu izvedli štiri mobilnosti učiteljev na posamezne partnerske šola. Na vsaki izmenjavi bo skupno sodelovalo približno devetnajst učiteljev. Na srečanjih se bomo osredotočali na smernice in veščine, potrebne v novi digitalni dobi.

Naši cilji so:

  • osredotočiti učitelje k uporabi novih metod poučevanja v zvezi z e-varnostjo in netiketo,
  • spodbujanje k večji uporabi digitalnih orodij in programiranja pri pouku,
  • razviti spretnosti učencev pri učenju s tabličnimi računalniki,
  • načrtovati učne ure skupaj z učenci različnih starosti ter izvesti eTwinning projekte,
  • deliti dobro prakso poučevanja med svojimi kolegi na šoli ter sodelujočimi državami,
  • izvesti delavnice na šoli (učitelji se učijo drug od drugega).

 

Učitelji bodo tako v dveh letih preko projekta v vzgojno-izobraževalno delo smiselno umeščali e-vsebine in e-gradiva, sodobno IKT-opremo, spletne aplikacije, sledili trendom, dinamiki in pristopom sodobnega poučevanja in učenja, z zavedanjem, da imajo najpomembnejšo vlogo v procesu izobraževanja e-kompetentni učenci. Na šolah bomo uvedli nove učne metode dela z digitalnimi orodji in izboljšali IKT veščine tako učiteljev kot učencev. Načrtovali, preizkusili, ocenili, zapisali ter delili jih bom s šolskim osebjem ter svoje smernice razširili tudi na druge šole, tako nacionalne kot mednarodne. Za diseminacijo rezultatov in učinkov projekta bomo izdelali spletno stran ter svoje učence vključili v projekte eTwinning, saj so prav oni naša glavna ciljna skupina v projektu.

mag. Mirjam Francetič, koordinatorica projekta

Utrinki iz prve mobilnosti učiteljev na Šwedskem

    

 

FIZIČNA IN VIRTUALNA MOBILNOST PROJEKTA ERASMUS+ FUTURE CLASSROOM SKILLS NA OŠ PIVKA

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost